Diktaturer vill dra Israel inför folkrättsdomstol

I november röstade FN:s generalförsamling för ett förslag från FN:s fjärde kommitté som ville att Israels agerande ska tas till den internationella domstolen i Haag.
Diktaturer som Syrien, Nordkorea och Iran argumenterade för beslutet.

FN:s fjärde kommitté ska egentligen verka för avkolonisering i tredje världen och rikta sig mot stormakternas imperialism. Ordförande är Mohamed Al Hassan från Oman, ett land med Sharia-lagstiftning där förespråkare för mänskliga rättigheter arresteras. Foto: FN

Samtidigt som Irans brutalitet mot sin egen befolkning blivit en världsnyhet, Rysslands krig i Ukraina och krigssituationen i Syrien har skapat oerhörd förödelse, 700 000 döda och de två enskilt största flyktingkriserna efter andravärldskriget – röstade generalförsamlingen för flera Israelfientliga resolutioner. Det judiska folkets behov av säkerhet och dess mångtusenåriga relation till Jerusalem nonchalerades.
Internationella domstolen i Haag (ICJ) är ett av sex huvudorgan i FN som löser tvister mellan stater i enlighet med internationell rätt och ger rådgivande yttranden i internationella rättsfrågor. ICJ består av en panel med 15 domare som väljs av FN:s generalförsamling och säkerhetsråd för nio år. FN:s fjärde kommitté ska egentligen verka för avkolonisering i tredje världen och rikta sig mot stormakternas imperialism men har i stället blivit en plats för diktaturer i Mellanöstern som ifrågasätter den judiska befolkningens närvaro i sin region.
Ordförande för FN:s fjärde kommitté är Mohamed Al Hassan från Oman, ett land där Sharia-lagstiftning är grunden för lagstiftningen och där förespråkare för mänskliga rättigheter arresteras.
FN-resolutionerna var framtagna av den palestinska myndigheten tillsammans med muslimska diktaturer som Qatar, Saudiarabien, och Syrien, med stöd av kommuniststater som Kuba och Nordkorea.
Kubas representant sade att resolutionerna uttrycker generalförsamlingens djupa oro, medan Bangladeshs och Venezuelas representanter, vars länder ligger nära absoluta världsbotten när det gäller korruptionsindex och pressfrihetindex, hyllade förslaget.
Iran, som finansierar en rad terrorrörelser över hela Mellanöstern, påstod därefter att Israel är orsaken till alla konflikter i regionen.

Håller liv i konflikten

Generalförsamlingen röstade även för att förlänga UNRWA:s mandat till den 30 juni 2026 och att öka stödet till palestinska flyktingar. Medan UNHCR, som hanterar alla andra flyktingsituationer i världen, arbetar för att integrera flyktingar i sina nya hemländer, syftar UNRWA till att permanenta palestinska flyktingläger som ett sätt att hålla liv i Mellanöstern-konflikten.
I ett annat resolutionsförslag kritiserades Israels rätt till ”det syriska Golan”. USA erkände i mars 2019 Israels rätt till området, som erövrades år 1967 i samband med det tredje arabiska försöket att utplåna Israel och kasta judarna i havet.
FN-kommittén begärde även att FN:s generalsekreterare skulle ”skydda de palestinska flyktingarnas egendom”. Efter 1948 fanns det omkring 700 000 palestinska flyktingar som på uppmaning av de arabiska ledarna lämnade sina hem och omkring lika många judiska flyktingar – vilka fördrevs från arabländerna men välkomnades och absorberades av Israel, samtidigt som de judiska flyktingarnas tillgångar i stor utsträckning konfiskerades av arabländerna de blivit fördrivna från.
– Så länge palestinierna fortsätter att få stöd från en omoralisk, politiserad anti-israelisk majoritet i FN, kommer de aldrig att göra några eftergifter som är nödvändiga för försoning och fred, konstaterade Israels FN-ambassadör Gilad Erdan när FN:s generalförsamling röstade om förslaget.

Israel enda demokratin

Gilad Erdan beskrev Israel som den enda levande liberala demokratin i Mellanöstern och sa att FN-kommittén genom att stödja de omgivande arabländernas lögner visar palestinierna att de kan fortsätta att sprida sin hatkultur samtidigt som de förnekar Israels rätt att existera.
Han påminde om att när FN för 75 år sedan röstade för att upprätta en judisk stat, avvisade palestinierna omedelbart den planen ”och försökte mörda alla judar i Israel”.
– Sedan dess har de förkastat varje fredsplan som någonsin lagts fram, betonade Israels FN-ambassadör och fördömde kontraproduktiva resolutioner som stöder palestiniernas destruktiva inställning. Gilad Erdan och konstaterade att palestinska myndigheter inte har slutat betala hundratals miljoner dollar till terrorister och att det under de senaste 11 månaderna har skett tusentals palestinska terrorattacker.
USA:s representant påpekade att frågan är bland de mest diskuterade ämnena i FN och sa att det är dags att överge resolutioner som är partiska mot Israel.
Libyens, Turkiets, Jemens, Indonesien, Kuwait, Qatar, Sudan och Malaysia fortsatte sina angrepp mot Israel och fick därefter stöd av Nasria Elardja Flitti, observatör för Arabförbundet, som anklagade Israel för apartheidåtgärder.

Partiskhet hämmar

Av EU-länderna röstade endast Österrike, Tjeckien, Italien och Tyskland emot, trots att den europeiska kontinenten har initierat korstågen, inkvisitionen, pogromerna och Förintelsen och på drygt hundra år sett hur Europas judiska befolkning nästan helt eliminerats.
FN har på senare år valt repressiva regimer till viktiga FN-organ med mandat att skydda mänskliga rättigheter, främja kvinnors rättigheter, främja utbildning och skydda pressfriheten. 68 procent av FN:s människorättsråd består av diktaturer, konstaterar människorättsorganisationen UN Watch.
Sedan år 2015 har 125 av 180 resolutioner som FN:s generalförsamling har beslutat om riktats mot Israel. Endast 19 resolutioner har handlat om Ryssland, medan 22 resolutioner har gällt Nordkorea, Syrien eller Iran tillsammans.
FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon menade att organisationen har en ”oproportionerlig” volym av resolutioner mot Israel, som han anser har ”hämmat FN:s förmåga att fullgöra sin roll effektivt”. I ett tal till FN:s säkerhetsråd i slutet av 2016 sade Ban: ”Under det senaste decenniet har jag hävdat att vi inte kan ha en partiskhet mot Israel i FN.”
Hans företrädare, generalsekreterare Kofi Annan, vädjade i december 1999 om en bättre behandling av Israel i FN och menade i ett tal att åtgärder som vidtagits av medlemsnationer för att isolera Israel och peka ut landet med den hårdaste kritiken, har fått FN-organisationen att framstå som helt partisk.