Gezer bekräftar Biblisk historia

Tel Gezer är en israelisk nationalpark ungefär halvvägs mellan Jerusalem och Tel Aviv som förknippas med bibliska gestalter som Josua och Salomo. De arkeologiska utgrävningarna i området ger historiker ett konkret exempel på hur en plats i dagens Israel flertal gånger nämns i Bibeln.

Dessa stående stenar har grävts fram i gamla Gezer. En teori är att de representerar kananitiska gudar som tillbads innan Salomo med hjälp av Farao intog staden. Foto: Ian Scott

Gezer omtalas som ett av de områden som fördelades till israeliterna efter den 40-åriga ökenvandringen som följde uttåget ur Egypten. Den bibliska berättelsen om erövringen av Kanaan under ledning av Josua nämner en kung i Gezer: ”Då drog Horam, kungen i Gezer, upp för att hjälpa Lakish. Men Josua slog honom och hans folk och lät ingen av dem komma undan” (Josua 10:33 Svenska Folkbibeln 2015).
Israels folk fördrev inte kananeerna som bodde i Gezer (Josua 16:10), men ”de blev arbetspliktiga tjänare under dem”.
Även om Josua gav Gezer till Efraims stam, var det först under kung Salomos regering hundratals år senare som israeliterna lyckades inta staden: ”Farao, Egyptens kung, hade dragit upp och intagit Gezer och tänt eld på staden och dödat de kananeer som bodde där. Sedan hade han gett den till hemgift åt sin dotter, som var Salomos hustru. Men Salomo byggde upp Gezer…” (1 Kung 9:16-17b Svenska Folkbibeln 2015).
Två akademiska uppsatser som har publicerats i Jerusalem Journal of Archaeology har beskrivit tydliga bevis på att Gezer verkligen byggdes upp under Salomos tid.

Farao raserade staden

I området finns det fortfarande rester av den förstörelse som dateras till åren runt 950 f.Kr., den tidpunkt då den egyptiske faraon enligt Bibeln raserade staden. Förutom ett litet försök till jordbruk på 1800-talet har Gezer praktiskt taget varit en övergiven stad i minst två årtusenden. Dess ruiner är utspridda över stora områden och ligger i dag i Tel Gezer National Park, skriver Times of Israel.
Tel Gezer har en port som går tillbaka till en tid då Salomo värvade arbetare för att återuppbygga staden. En kananitisk stadsport var 16 meter bred och 15 meter hög när den byggdes. Idag återstår bara fem höjdmeter eftersom de översta tio metrarna har nötts ned av naturkrafterna.
Times of Israel beskriver hur de flesta experter tror att det kananitiska vattensystemet i närheten höggs ut ur kalksten redan för cirka 4 000 år sedan. I juni 2011 gjordes utgrävningar av New Orleans Baptist Theological Seminary, den israeliska nationalparksmyndigheten och den israeliska antikvitetsmyndigheten för att frilägga vattensystemet vid Gezer. Vattentunneln hade upptäckts av arkeologen Robert Alexander Stewart Macalister i slutet av 1800-talet.

Mest utgrävda platserna

Det finns bara ett fåtal ”försvunna” bibliska städer som har identifierats genom inskriptioner som upptäckts med hjälp av arkeologiska utgrävningar. Gezer är den förste bland dem tack vare upptäckten av tre sådana inskriptioner år 1874 och en fjärde år 1881, skrev Palestine Exploration Quarterly i juni 2015. En av inskriptionerna löd ”Gränsen till Gezer”.
I juli 2017 upptäckte arkeologer skelettrester från en familj på tre, där en av de vuxna och ett barn bar tidstypiska örhängen som pekar på att de hade dödats under en egyptisk invasion på 1200-talet före Jesu födelse.
”Forntida mänskliga lämningar upptäcktes i biblisk stad 3 200 år efter dess förstörelse av egyptierna”, skrev Newsweek den 7 juli 2017.
Första Mackabeerboken 13:43-48 beskriver hur Simon ersatte det icke-judiska i Gezer med det judiska i samband med Mackabeerupproret år 164 före vår tideräknings början: ”Vid den tiden gick Simon till angrepp mot Gezer och omringade det med sina trupper… Simon gick då med på en uppgörelse och inställde fientligheterna mot dem. Men han lät dem utrymma staden och renade de hus där avgudabilderna fanns… Han röjde ut allt orent ur staden och gav den en befolkning av män som följde lagen. Han förstärkte också befästningarna och byggde ett residens åt sig själv där.”
Arkeologiska utgrävningar i Gezer har pågått sedan tidigt 1900-tal, och området har därför blivit en av de mest utgrävda platserna i Israel.