Diktaturer och terrorgrupper mot Mellanösterns enda demokrati

Hamas har funnits på EU:s lista över terroristorganisationer i mer än 20 år. Efter Hamas terrordåd i oktober förra året har västvärlden börjat kräva en tvåstatslösning medan Ryssland/Iran försöker rehabilitera terrorgruppen till en politisk kraft.
Israels regering är enig om att inte ge efter för internationella diktat ”i en sådan existentiell fråga”.

Israel, med Knesset som parlament, är den enda demokratin i Mellanöstern där även araber har rösträtt. Några av världens mest brutala diktaturer går nu i täten för att få internationella organ att tvinga Israel att ge upp kriget mot terrorgruppen Hamas. Foto: James Emery

Världssamfundet och medier bortser i stor utsträckning från övriga konflikter i världen och är numera i hög grad upptagna av Israels krig mot terrorgruppen Hamas.
– Det finns avsevärd press på Israel hemma och utomlands att stoppa kriget innan vi uppnår alla dess mål, inklusive en överenskommelse till vilket pris som helst för att befria gisslan. Vi vill verkligen uppnå ytterligare en frigivning och vi är beredda att gå långt men vi är inte beredda att betala något pris – absolut inte de vanföreställningar som Hamas kräver av oss – vars innebörd är staten Israels nederlag, sade premiärminister Benjamin Netanyahu när han för en vecka sedan besökte soldater vid Zikim-basen, norr om Gaza.
– Vi är fast beslutna att fortsätta kriget tills vi uppnår alla dess mål: att eliminera Hamas, släppa alla gisslan och se till att Gaza aldrig mer utgör ett hot mot Israel. Det finns ingen press – ingen – som kan ändra detta, slog han fast.

Bortser från hot

För första gången på 20 år tar den Internationella domstolen i Haag ställning i frågan om Israels kontroll av palestinska områden. Förra veckan inleddes rättsprocessen, som ska leda till ett rådgivande yttrande för FN:s medlemmar. Målet är ett annat än Sydafrikas anmälan om folkmord, skriver Dagens Arena.
Utredningen berör Israels hantering av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem sedan 1967.
Förhören pågick tills måndag den 26 februari och ett utlåtande från domstolen väntas komma några månader senare.
Israels regering erkänner inte legitimiteten i den process som pågår vid den internationella domstolen i Haag angående ”ockupationens laglighet” – som enligt Benjamin Netanyahu är ett försök att inkräkta på Israels rätt att försvara sig mot existentiella hot.
– Förhandlingarna i Haag är en del av det palestinska försöket att diktera resultatet av den diplomatiska uppgörelsen utan förhandlingar. Vi kommer att fortsätta att förkasta detta. Regeringen och Knesset är eniga i att avvisa detta oacceptabla tillvägagångssätt, sade premiärminister Netanyahu.

Vill stoppa kriget

Benjamin Netanyahu beskrev hur hans regering har genomfört en diplomatisk kampanj i fem månader som har gjort det möjligt för Försvarsmakten att ha handlingsfrihet att uppnå alla krigets mål.
– Under denna tid har vi avvisat betydande internationella påtryckningar som var avsedda att stoppa kriget innan alla dess mål uppnåddes. Men de senaste dagarna har vi bevittnat en ny typ av internationellt tryck: Ett försök att ensidigt tvinga på oss upprättandet av en palestinsk stat som skulle äventyra staten Israels existens, sade han i ett uttalande i slutet av februari.
– Vi avvisar absolut detta, fortsatte han efter att regeringen beslutat att Israel kommer att motsätta sig detta försök.
– Vi är alla eniga om ståndpunkten att Israel inte får ge upp inför internationella diktat i en sådan existentiell fråga. Detta kommer att göra det klart för världen att det finns en bred konsensus inom Israel mot internationella försök att tvinga på oss en palestinsk stat.