Utbredd psykisk ohälsa i Israel

Israel har kastats in i en psykisk hälsokris på grund av Hamas-attackerna den 7 oktober, gisslandramat och det efterföljande kriget, där befolkningen lider av ångest och depression och riskerar att drabbas av posttraumatisk stressyndrom, säger experter.

Ödet för gisslan som hålls fångna i Gaza fortsätter att terrorisera landet. Bilden visar foton på gisslan som satts upp utanför försvarshögkvarteret i Tel Aviv. Foto: Ruben Agnarsson

En studie som publicerades i den medicinska tidskriften Lancet den 5 januari sa att ”alla medborgare i Israel var på något sätt utsatta för denna attack av aldrig tidigare skådad omfattning och traumatisk inverkan”, rapporterade AFP (Agence France-Presse).
– Det återspeglar ett nationellt masstrauma, sade studien som bland annat författades av Yossi Levi-Belz, som tittade på PTSD, depression och ångestnivåer efter attacken och fann ”en bred och betydande inverkan” på den mentala hälsan hos israeler.
Våldet som har traumatiserat israeler började tidigt den 7 oktober, den sista dagen på den judiska högtiden Sukkot, när terrorister från Hamas bröt igenom stängslet på gränsen till Gaza.
I städer, kibbutzer och på en musikfestival i öknen dödade terrorister civila urskillningslöst.
Säkerhetsstyrkorna drabbades också hårt under de tre dagar av hårda strider som det tog för Israel att återta kontrollen över sitt territorium.
Polisen arbetar fortfarande med att bedöma omfattningen av det sexuella våld som rapporterades vid sidan av morden. Och ödet för mer än 100 av gisslan som hålls fångna i Gaza (varav 27 tros ha dött), fortsätter att terrorisera landet.

Fördubblat antal joursamtal

Efter attacken nästan fördubblades samtalen till Israels jourlinje för människor med psykisk ohälsa, sade dess chef Shiri Daniels.
Bland de drabbade fanns inte bara de överlevande som hade drabbats av ofattbara fasor, utan också familjerna till offren och gisslan, såväl som räddare och poliser, sa Daniels.
Även de som inte direkt berördes påverkas fortfarande, sa hon till AFP och tillade att ”alla i Israel identifierar sig med offren”.
Daniels beskriver exempel där barn inte kan lämnas ensamma av sina föräldrar på natten, vuxna som inte kan koncentrera sig eller som förtärs av skuld över att inte kunna rädda sina nära och kära.
Hälsoministeriets generaldirektör Moshe Bar Siman-Tov beräknar att av Israels befolkning på 9,7 miljoner människor har omkring 100 000 varit utsatta för traumatiserande händelser sedan krigets början. Och omkring 200 000 har fördrivits från sina hem på grund av kriget.
Redan före kriget var israelernas psykiska hälsa i ett dåligt skick, särskilt på grund av de kvardröjande effekterna av coronavirus-pandemin.
Världshälsoorganisationen uppskattade att andelen israeliska ungdomar som regelbundet klagade över att känna sig låga eller nervösa eller ha svårt att sova hade ökat från 20 procent 2019 till 30 procent 2022, ”vilket pekar på en betydande ökning av psykisk ångest efter pandemin”, fortsatte AFP.

Förbereder för storkrig

Psykolog Milca Adrey från OneFamily, en förening som stöder offer för attacker i Israel, sa att även om inte alla utvecklar PTSD, kan den 7 oktober även återuppliva tidigare trauman, inklusive för överlevande från Förintelsen.
Suzy Sprecher, en åttaåring som överlevde andra världskriget gömd i Frankrike, sa att hon var starkt påverkad av rapporter om barn som fängslats i labyrinter av tunnlar under jord i Gaza.
Massakern den 7 oktober, gisslansituationen och det pågående kriget påverkar hela landet Israel.
– Vi förbereder oss för storkrig i höst, säger Shimon Sabag, som i över två decennier drivit ett hem Haifa för personer som överlevt Förintelsen, med Internationella kristna ambassaden i Jerusalem som sponsor.
Två mindre brandbilar har köpts in, liksom flera generatorer för att klara driften om elen slås ut. Barnböcker har även tryckts som med stora färgbilder förklarar vad ett flyglarm är.
– De som överlevt Förintelsen och följer med nyheterna är skakade. Barn som bränns upp levande, kidnappningar och massavrättningar påminner dem om vad de själva har varit med om, säger han.
Antalet israeler som har sökt hjälp för sin mentala hälsa har tredubblats sedan Hamas massaker den 7 oktober fram till slutet av 2023. En studie av Ruppin College i Israel och Columbia University avslöjar att 29 procent av israelerna led av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 42 procent led av depression och 44 procent led av ångest under veckorna efter attacken, vilket är nästan dubbelt så många som registrerades två månader före attacken.