Tu Bishvat: Fikonträdet i Bibeln

Tu Bishvat, Trädens nyår, påminner om att det judiska folket och staten Israel är en nation med hopp. Högtiden infaller mitt i vintern då träden ser livlösa och torra ut, då det finns inte ett löv att se. Tu Bishvat lär oss då att se bortom det vi ser på ytan, finns det spirande hoppet fortfarande där.

Fikonträdet är det tredje trädet som nämns med namn i Bibeln, efter Livets träd och Kunskapens träd. Foto: Pxhere

Tu Bishvat infaller den femtonde i månaden Shvat, som i år är den 25 januari. Det som är förknippat med denna dag är att äta någon frukt som växer i Israel, vanligtvis någon av de ”sju sorterna” som nämns i 5 Mosebok 8:8: ”Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, ett land med ädla olivträd och honung”, där honung också kan syfta på fruktsirap av exempelvis dadlar.

Fikonträdet är det tredje trädet som nämns med namn i Bibeln, efter Livets träd och Kunskapens träd: ”Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken”. Fikonträdet nämns därefter drygt 60 gånger i Bibeln, ibland för att beskriva landets bördighet eller som en symbol för Juda och Israels land. Tillsammans med granatäpplen och vindruvor tog spejarna med sig fikon till folket för att visa dem landets frukt.

Trygghet och välstånd

Under kung Salomos 40-åriga regeringsperiod beskrivs hur ”Juda och Israel bodde i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Dan till Beer-Sheba så länge Salomo levde” (1 Kung. 4:25). Att ha en egen vinstock och ett eget fikonträd var ett uttryck för trygghet, nationell rikedom och välstånd.

Beskrivningen återkommer i Malaki när profeten beskriver ett kommande fridsrike:
”För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skiparätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land.
Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan fruktan…”

Bild för judiska folket

På flera ställen i Bibeln illustrerar fikonträdet det judiska folket. I Jesu eskatologiska tal där han förutsäger Jerusalems förstörelse och anger vilka tecken som ska föregå hans tillkommelse ger han en liknelse om ett fikonträd: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.”