Sorgehögtid

Den 17:e i den hebreiska månaden Tammuz, som i år infaller den den 6 juli, är en judisk fastedag då en rad tragedier i den judiska historien kopplade till Toran och till templet är i fokus.

Insidan av Titusbågen i Rom visar Titus triumftåg efter Jerusalems fall. Menoran som avbildades på bågen fungerade som modell för den menoran som används som emblem för staten Israel. Foto: Carole Raddato

Shiva Asar b’Tammuz är en fasta som hålls den 17:e (shiva asar) i den hebreiska månaden Tammuz som i år infaller den 6 juli. 

Den 17 Tammuz, är en sorgens dag då flera judiska tragedier har varit i fokus – Moses krossade stentavlorna med de tio budorden när han såg guldkalven, offren upphörde i Jerusalem under den babyloniska belägringen, en avgud restes i templet (under första tempelperioden), den romerske ledaren Apostomos brände en bokrulle som innehöll Toran år 50 och romarna lyckades ta sig i genom Jerusalems murar år 69 för att senare förstöra templet.

Templet brändes

Shiva Asar b’Tammuz är en mindre fastedag och inte en allmän helgdag. Fastan börjar vid soluppgången och slutar vid solnedgången.

Den 17 Tammuz inviger också en sorgeperiod som kulminerar tre veckor senare, den nionde i månaden Av. Den perioden kallas ofta för de tre (faste)veckorna, och ses som en tid då man gemensamt sörjer. Glada fester och bröllop schemaläggs inte under den här tiden.

Slutet av de tre veckorna, Tisha B’Av – den nionde Av, är den dag då man minns förstörelsen av Jerusalems båda tempel, första gången år 586 f.Kr. då babyloniske kungen brände ner templet och sedan år 70 e.Kr. då Jerusalem förstördes och templet brändes ned.

Vissa tolkningar gör gällande att Tammuz fasta är en av de fastor som nämns i Sakarja 8:19 som fastedagen i ”den fjärde månaden” eftersom Tammuz är den fjärde månaden i den hebreiska kalendern.

Krossade stentavlorna

Den sjuttonde av Tammuz inträffar fyrtio dagar efter den judiska högtiden Shavuot. Mose gick då upp på berget Sinai och stannade där i fyrtio dagar. När Mose steg ner och såg israeliternas dans kring guldkalven slog han sönder stentavlorna med tio Guds bud.

Den 17:e Tammuz är också den andra av de fyra fastorna till minne av förstörelsen av templet och den judiska exilen i Babylon. Den föregås av fastan den tionde Tevet som i år inföll den tredje januari. Denna fasta sörjer Nebukadnessars belägring av Jerusalem, som ledde fram till förstörelsen av Salomos tempel, Juda kungarikes undergång och det judiska folkets babyloniska exil.