Israels statsemblem

Tre veckor efter att staten Israel grundades 1948, utfärdade regeringen en uppmaning till den unga nationens grafiska formgivare att ge förslag på en design för landets emblem. Den kommitté som ansvarade för uppdraget angav att symbolen skulle ha en menora som sitt huvudelement.

Gabriel och Maxim Shamir designade staten Israels emblem, som godkändes av regeringen den 10 februari 1949.                  Foto: Yoram E. Shamir

Av de hundratals förslag som kom in, valde kommittén en design som lämnats in av bröderna Gabriel och Maxim Shamir: en menora med en olivkvist på varje sida. Kommittén bad bröderna Shamir att se till att menoran såg mer gammal ut och bad dem även lägga till Israels namn, skrev Haaretz i maj 2016.
Resultatet blev staten Israels emblem, som regeringen godkände den 10 februari 1949.
Menora är en sjuarmad ljusstake som på hebreiska har betydelsen ”lampa”. Den ursprungliga menoran tillverkades för tabernaklet under ökenvandringen. Den hade lampor för olivolja och skulle lysa upp ”det heliga”. Den installerades sedan i det nybyggda templet som kung Salomo byggde i Jerusalem.

Avbildad av Titusbågen

Emblemets menora är mer specifikt avbildad från Titusbågen som finns i Rom och som restes efter romarnas triumf när Jerusalem intogs under det första judisk-romerska kriget.
Olivträdet förekommer ofta i Bibeln med hänvisning till fruktsamhet, välbefinnande, fred och välsignelser. Det är en av de sju trädarter som landet välsignats med enligt 5 Mos 8:8: ”Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, ett land med ädla olivträd och honung.”
Olivträden associeras även med att ”slå rot” i landet. Förutom i statsemblemet förekommer olivträdet i emblemet för den israeliska Försvarsmakten (IDF).
Statsemblemet är vanligtvis blått och vitt men det israeliska presidentemblemet har en mörkare blå färg.

Föddes i Lettland

Gabriel och Maxim Shamir designade även Israels officiella medaljer, frimärken och sedlar.
Gabriel och Maxim Shamir föddes i Lettland och studerade sedan grafik och design i Tyskland.
De var mellan 1931–1933 verksamma för reklambyrån Gumaelius i Stockholm. 1934 öppnade de en grafisk designstudio i Lettland innan de immigrerade till Tel Aviv där de etablerade en studio på Rothschild Boulevard.
Emblemet hämtar inspiration från visionen som den bibliska profeten Sakarja beskriver i kapitel 4 då han ser en menora med två olivträd på varje sida: ”Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” (Svenska Folkbibeln 2015)