Ingrodd antisemitism i FN-systemet

FN:s flyktingorgan UNRWA, skapat enbart för palestinska flyktingar, har underblåst konflikten mellan Israel och palestinierna i decennier – trots upprepade avslöjanden om terrorkopplingar, antisemitism och korruption. UNWRA, som enligt nya uppgifter har 450 militäranställda från Hamas och Islamiska Jihad i sin organisation, tvekar dessutom inte att samarbeta med grupper som är terrorstämplade av UNRWA:s främsta givare.

Terrororganisationen Islamiska Jihad vänjer barn med maskingevär redan i förskolan. Foto: Israel Project

Daniel Hagari, talesperson för Israels försvarsmakt (IDF), sade i början av mars att UNRWA har 450 militäranställda från Hamas och Islamiska Jihad i sin organisation.
– Hamas utnyttjar humanitära organisationer och använder dem för att begå brott mot mänskligheten, sa Hagari.
UNRWA, som är en del av FN-systemet, anser i praktiken inte att Hamas, Islamiska Jihad och PFLP är terrorgrupper, vilket EU och USA gör.
IMPACT-se, en organisation som granskar skolböcker och läroplaner så att de överensstämmer med UNESCO:s normer för fred och tolerans, avslöjade i november 2023 – som andra humanitära organisationer under många år påvisat – dokumenterad antisemitism, uppmuntran till martyrskap och våldsam jihad, samt radering av landet Israel i läroböcker som används i UNRWA:s skolor.
En gemensam studie av IMPACT-se och UN Watch – en Genève-baserad organisation som övervakar att FN agerar enligt normerna i sin egen stadga – fann i mars 2023 uppvigling till hat, antisemitism och terrorism samt ”övertygande bevis på UNRWA:s grova och systematiska brott mot neutralitet vid anställning av lärare och användning av läroplaner i UNRWA:s skolor”.
Hamas och andra Gaza-baserade terrorgrupper har upprepade gånger använt UNRWA:s skolområden för terrortunnlar och ammunitionsförråd, rapporterade nyligen forskningsinstitutet NGO Monitor, som beskriver hur terrorgruppen PFLP har ett officiellt fackligt organ för UNRWA-anställda, The Democratic Assembly of UNRWA Workers.
En Telegram-grupp på 3 000 UNRWA-lärare firade Hamas brutala attack den 7 oktober och israeliska styrkor i Gaza har upptäckt vapengömmor och tunnlar i och under UNRWA-byggnader. När en frigiven israelisk gisslan beskrev hur han hållits i Gaza av en UNRWA-lärare i nästan 50 dagar, avfärdade UNRWA uppgiften som ett ”ej underbyggt påstående”.

FN:s politiska krigföring mot Israel

En huvudkanal för UNRWA:s samarbete med icke-statliga organisationer är FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), som erkänner för NGO Monitor att dess inblandning i intensiv politisk krigföring mot Israel är ”unik jämfört med andra OCHA-kontor globalt.”
Medan övriga OCHA-uppdrag i andra konfliktcentra runt om i världen har till uppgift att utföra humanitära insatser för att ”rädda liv” där frågor om livsmedelsförsörjning, hälsa, kost, utbildning, sanitet och skydd är fokus, samlar OCHA via UNRWA in anklagelser mot Israel om ”krigsförbrytelser” och ”kränkningar av mänskliga rättigheter” för att förmå internationella organ och olika regeringar att fördöma Israel.
UNRWA samarbetar i detta uppdrag med flera terroranknutna organisationer som Al-Haq
(”The Truth”), PCHR (Palestinian Center for Human Rights ) och Al Mezan (Center for
Human Rights). Tillsammans med UNRWA kartlägger de ”allvarliga kränkningar” från
israelisk sida.
Alla dessa icke-statliga organisationer har kopplingar till terrorgruppen PFLP (Popular
Front for the Liberation of Palestine). Den 22 oktober 2021 förklarade Israels försvarsministerium Al-Haq som en ”terrororganisation” eftersom den är en del av ”ett nätverk av organisationer” som verkar på uppdrag av PFLP. Den 8 oktober i fjol undertecknade Al-Haq ett uttalande som beskrev Hamas massaker den 7 oktober som att ”palestinska väpnade grupper engagerade sig i en operation som svar på eskalerande israeliska brott mot det palestinska folket.”
Den 12 oktober twittrade Al-Haqs advokat Aseel Al-Bajeh: ”Vi behöver inte tala om vår rätt att göra motstånd, för det är inte en rättighet, utan ett sätt att vara och överleva för palestinier” skriver NGO Monitor.

Flera PFLP-kopplingar

Även PCHR har flera kopplingar till terrororganisationen PFLP. Grundaren Raji Sourani avtjänade ett treårigt fängelsestraff (1979-1982) för medlemskap i PFLP och nekades därför ett amerikanskt inresevisum 2012.
I februari 2014 höll PFLP en ceremoni i Gaza där PFLP-profilen Rabah Muhana höll tal. Under ceremonin sa Sourani om PFLP att ”Jag var i folkfrontens led… Denna organisation har gett oss mycket… Vi ber inte om ursäkt och ångrar inte vårt förflutna, vi är stolta över att vi en gång var medlemmar i denna organisation och vi kämpade i dess led.”
Styrelse och anställda i Al Mezan tycks dessutom ha direkta anknytningar till Hamas och PFLP. Al Mezan-tjänstemän och styrelseledamöter talar vid PFLP-evenemang och har lagt upp material på sociala medier som hyllar terrorgrupper eller använder antisemitisk retorik.
UNRWA samarbetar även med IRW (Islamic Relief) som förbjudits av Israel på grund av dess utpekade roll i att kanalisera pengar till Hamas. I januari 2021 bröt även det amerikanska utrikesdepartementet banden med IRW på grund av ”antisemitism som upprepade gånger uppvisats av IRW:s ledning.”

Fasad för Hamas

Sedan 2006 har Islamic Relief Palestine (IRPAL) samarbetat med Al-Falah Society som enligt Meir Amit Institute är en av Hamas välgörenhetsföreningar. Al-Falah drivs av Ramadan Tanboura som enligt tidningen Haaretz är en ”välkänd Hamas-figur”.
IRPAL samarbetar även med Gaza Zakat Committee (GZC), även känd som Islamic Zakat Society (IZS). IZS har ett nära samarbete med Hamas och leds av Hamas-agitatorn Hazem Al-Sirraj.
UNICEFs ”arbetsgrupp” om ”allvarliga kränkningar mot barn” är ett annat FN-projekt som med stor säkerhet involverar både UNRWA och PFLP-kopplade icke-statliga organisationer, enligt NGO Monitor.
Även de arbetar med ”övervakning och dokumentering”, där FN-organ och icke-statliga organisationer i arbetsgruppen använder falska anklagelser om övergrepp mot palestinska barn i försöken att utlösa sanktioner mot Israel. Efter NGO Monitors rapportering är UNICEF sedan flera år tillbaka inte längre transparent med vilka som är deras partners.