Himmelsfärdskapell blev moské

Himmelsfärdskapellet på Olivberget i Jerusalem ligger på den plats där Jesus enligt traditionen lämnade jorden för sin himmelsfärd. Saladin omvandlade kapellet till moské på 1100-talet, men är idag öppen för kristen tillbedjan.

Himmelsfärdskapellet på Olivberget i Jerusalem. Foto: David Castor

Enligt Apostlagärningarna lyftes Jesus upp till himlen från Olivberget sedan han hade uppstått från de döda. Änglarna sade till lärjungarna: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” Apg. 1:11 (Svenska Folkbibeln 2015)
Det var längs sluttningen ner från Olivberget och in i staden som han några veckor tidigare hade hyllats som en kung när han kom ridande på en åsna.
Profeten Sakarja förutsäger Herrens dag då Herren ska ”stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut.” Sak 14:4 (Svenska Folkbibeln 2015)
I judisk tradition är Gyllene porten mitt emot Olivberget den port som Messias kommer att träda in i Jerusalem. Den osmanske sultanen Süleyman I spärrade av porten 1541 för att förhindra Messias inträde.

Kapell revs

Himmelsfärdskapellet på Olivberget i Jerusalem ligger på den plats där Jesus enligt traditionen lämnade jorden för sin himmelsfärd. I början av 300-talet när Konstantin tillträdde som kejsare blev det tillåtet för kristna i Romarriket att fira gudstjänst öppet. Då började Kristi himmelsfärd firas i en grotta på Olivberget (där Pater Noster-kyrkan står i dag). I slutet av 300-talet hade firandet flyttats till den plats där himmelfärdskapellet nu står.
Det första kapellet på platsen uppfördes i slutet av 300-talet, men förstördes av perserna drygt 200 år senare. Den byggdes sedan upp igen men förstördes återigen av araberna på 900-talet.
På 1100-talet återuppbyggde korsriddarna kapellet som en åttkantig byggnad med tak.
När Saladin intog Jerusalem 1187 omvandlades kapellet till moské och försågs med sten kupol. Eftersom kapellet i första hand besöktes av kristna uppförde ottomanerna en moské, Zawiyat al-Adawiyya, med tillhörande minaret vid sidan om kapellet år 1620.

Arabiska anspråk

Hela kapellområdet är fortfarande en del av moskén och drivs av Jerusalems islamska waqf, men är öppet för kristen tillbedjan. Dagens kapell består av korsriddarnas kyrka och de muslimska tillbyggnaderna.
Kapellets historia är ett uttryck för de arabiska/muslimska anspråk som finns på centrala kristna och judiska platser i regionen. Samma anspråk formulerades för övrigt för 58 år sedan alldeles i närheten av himmelsfärdskapellet i Seven Arches Hotel, som tidigare hette Intercontinental Hotel. Här samlades nationalistiska arabiska delegater 1964 för att utarbeta PLO-stadgan, muslimska och arabiska anspråk formulerades på hela området mellan Jordanfloden och Medelhavet. Artikel 1 i PLO-stadgan lyder: ”Palestina är ett arabiskt hemland bundet av starka arabiska nationella band till resten av arabländerna och som tillsammans bildar det stora arabiska hemlandet.”

Källor: Jewish Virtual Library, Wikipedia