Hemligt EU-dokument

En hemlig EU-rapport som i slutet av förra året läckte till israeliska medier beskriver en detaljerad plan för att stärka palestinska anspråk i område C.
Dokumentet uppmanar europeiska länder att övervaka israeliska utgrävningar och ge rättshjälp till palestinier i områden som kontrolleras av Israel.

En hemlig EU-rapport uppmanar europeiska länder att övervaka israeliska utgrävningar och ge rättshjälp till palestinier i områden som kontrolleras av Israel. Faksimil: EU-dokument

Målet för EU enligt det hemliga avtalet är att skydda palestinska anspråk i de delar av Judéen och Samarien som är helt kontrollerade av Israel, känt som Area C enligt Osloavtalet. Det aktuella landområdet började kallas Västbanken sedan Jordanien annekterade området väster om Jordanfloden år 1950 och gav det namnet ”Västra stranden”. Araber i området såväl som i östra Jerusalem beviljades samtidigt jordanskt medborgarskap och hälften av platserna i det jordanska parlamentet.

Det sexsidiga dokumentet från juni 2022, med titeln ”European Joint Development Program for Area C”, säger att EU ”syftar till att försvara rätten för palestinier som bor i Area C och att bevara område C som en del av en framtida palestinsk stat i linje med Osloavtalet.” Det innehåller också praktiska steg som att kartlägga mark i område C, enligt israeliska tv-kanalen Channel 13, som avslöjade avtalet.

EU-dokumentet diskuterar enligt Times of Israel behovet av att ge rättshjälp till palestinier i israeliska domstolar för att skydda deras anspråk och för att övervaka israeliska arkeologiska utgrävningar i område C, som de ser som ett verktyg som Israel använder för att skärpa och motivera sin kontroll över Västbanken.

I slutändan skulle EU vilja se område C integrerat med område A och B, utan åtskillnad mellan dem, enligt rapporten.

Delades i tre delar

Osloavtalet från 1993 delade upp den så kallade Västbanken i tre administrativa delar, där område A kontrollerades av den palestinska myndigheten, område B stod under delad kontroll och område C – cirka 60 procent av området – förblev under israelisk kontroll.

Område C skulle enligt avtalet gradvis överföras till palestinsk ägo, men så har inte skett. Flera israeliska samhällen med sammanlagt 400 000 israeler ligger i område C. En judisk närvaro på Västbanken är kontroversiell både för palestinier och för världssamfundet i stort, och de är dessutom utsatta på grund av säkerhetsskäl. Att nästan två miljoner araber är fullvärdiga israeliska medborgare ses av omvärlden som självklart.

EU:s delegation i Israel ville enligt Times of Israel inte bekräfta dokumentets äkthet, utan sade bara att de i regel inte kommenterar påstådda interna dokument.

”EU:s politik och ståndpunkter bildas av 27 medlemsländer och förmedlas och kommuniceras på ett korrekt sätt både till partners och till media”, sade delegationen i ett uttalande.

”Enad och oförändrad politik”

”Vår politik angående Västbanken har inte förändrats: EU är enat i sitt åtagande att uppnå en tvåstatslösning där staten Israel lever sida vid sida i fred, säkerhet och ömsesidigt erkännande med en oberoende, demokratisk, sammanhängande, suverän och livskraftig stat, Palestina, med Jerusalem som framtida huvudstad i båda staterna.”

Israels utrikesdepartement sa att dokumentet uttrycker ståndpunkter som man ser som ”oacceptabla”, vilket Israel har uttryckt till EU tidigare, vid flera tillfällen.

Den religiösa sionismens ledare Bezalel Smotrich förkastade EU-dokumentet sa enligt Times of Israel att ”EU:s uppenbara inblandning i den palestinska myndighetens ansträngningar att fastställa fakta på marken och ensidigt upprätta en de facto arabisk terroriststat i hjärtat av landet Israel är oacceptabelt, strider mot internationell rätt och oförenligt med grundläggande regler för diplomati i relationerna mellan länder”, skriver Times of Israel.