Bibeln beskriver hur kung David redan för drygt tre tusen år sedan intog Jerusalem och själv bosatte sig där. Platsen fick därefter namnet David stad (1Kung 2:11, 2 Sam 5:5).
Dessa ord om David bekräftar att det judiska folket har haft en relation till Jerusalem i omkring 3 000 år, vilket även bekräftas av omfattande arkeologiska fynd.
Efter kung Davids död byggde hans son Salomo templet uppe på den plats som nu kallas tempelplatsen. Arken med förbundstavlorna flyttades till det allra heligaste och i mer än 1000 år var Jerusalem därefter Israels självklara huvudstad.

Omkring 400 år efter att templet byggts erövrade den babyloniske härskaren Nebukadnessar Jerusalem, förstörde templet och förde det judiska folket i fångenskap. Efter 70 år i Babylon återvände det judiska folket till landet för att bygga upp templet igen. Detta tempel byggdes sedan ut av kung Herodes den store strax före vår tideräknings början, men förstördes återigen, nu av den romerske generalen Titus för knappt 2000 år sedan.

Trots inreseförbud, deportationer och massakrer från de olika imperier som dominerade området under olika epoker, har det hela tiden funnits en judisk närvaro i landet. Hos de många judar som levde skingrade runt om i världen hölls dessutom drömmen om att återvända till Israel vid liv i århundraden. Flera gånger per år bad de – oavsett var i världen de befann sig – den klassiska bönen: ”Nästa år i Jerusalem.”

Staden har ockuperats av babylonier, perser, greker, romare, bysantiner, araber, korsfarare, mamluker, ottomaner och britter men Jerusalem har aldrig varit huvudstad i något annat land än Israel.
1949 utropade staten Israel Jerusalem som sin huvudstad. Året innan hade staden delats sedan Jordanien ockuperat den östra delen – vilket innebar att judarna fördrevs och synagogor revs.
1967 bildade Jordanien tillsammans med 12 andra arabländer en koalition mot Israel, men denna aggression slogs tillbaka i sexdagarskriget år 1967 då även östra Jerusalem hamnade under israelisk kontroll. 1980 antog israeliska Knesset ”Jerusalem-lagen” som deklarerar att hela Jerusalem är Israels huvudstad.