Förintelsens ideologiska grund var Nationalsocialismens antisemitiska och rasideologiska världsbild där den ariska, germanska rasen beskrevs som överlägsen medan judarna beskrevs som lägre stående och som delaktiga i en ondskefull världskonspiration.
En bidragande orsak var Darwinistiska förklaringsmodeller på sociala förhållanden med betoningen på naturliga urval och den starkes rätt. Dessutom utmanade det judiska rättsmedvetandet den laglöshet som odlades i Nazi-tyskland och Hitler hävdade att ”samvetet är en judisk uppfinning”.
Förintelsen förutsatte en mångårig propaganda där judar steg för steg avhumaniserades.
Katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkors ersättningsteologi, antisemitism och undfallenhet mot nationalistiska ideologier passiviserade kyrkan, vilket gav spelrum på beslutande nivå för nationalsocialismen att genomföra förintelsen.
Den likgiltighet som världens länder uppvisade under exempelvis Evian-konferensen sommaren 1938 inför den ”judiska flyktingfrågan” i Tyskland och Österrike blev en bekräftelse och möjlighet för Hitler att gå vidare med den ”slutliga lösningen”.
Även Nazitysklands så kallade eutanasiprogram Aktion T4 – som mördade tiotusentals funktionshindrade – som initierades den 1 september 1939 var en testballong för att se hur den tyska opinionen skulle reagera. Efter protester från allmänheten och de kyrkliga samfunden avbröts Aktion T4 i augusti 1941, men fortsatte inofficiellt till krigets slut.

Alla sektorer av samhället var involverade i eller medvetna om Förintelsen: medier, rättsväsende, politik, näringsliv, utbildning, kultur och kyrka etc. Den omfattande byråkratin och organisationen för att möjliggöra förintelsens folkmord på miljontals människor på den europeiska kontinenten krävde att en stor del av samhället och en majoritet av Europas länder antingen var aktiva i projektet eller var passiva utan att protestera. Även själva krigssituationen i Europa i sig och den terror som polisstaten Nazi-tyskland utövade över sin befolkning skapade en utbredd rädsla som banade väg för förintelsen.