I Esters bok i Bibeln beskrivs hur fursten Haman för 2 500 år sedan planerade att utrota judarna i det persiska riket när Ahasverus var kung. Drottning Ester, som själv var judinna, räddade det judiska folket från att utplånas genom att tillsammans med Mordokaj avslöja komplotten.
Assyriska, babyloniska, grekiska och romerska världsherravälden ockuperade och kuvade Israel under biblisk tid.
Bar Kokhba-revolten från år 132 till 135 e.Kr. mot den romerska ockupationen ledde till att den största delen av den judiska befolkningen fördrevs från området och på ruinerna av det förstörda judiska templet byggdes ett Jupitertempel. Judarna, fördrivna från Jerusalem, levde därefter i ”diasporan” ända fram till staten Israel grundades år 1948.
I samband med korstågen för 900 år sedan belägrades Jerusalem och en grym massaker förintade stadens judiska och muslimska befolkning.
På 1300-talet svepte en våg av judeförföljelser fram över Europa.
År 1290 fördrevs alla judar från England, år 1394 skedde samma sak i Frankrike och år 1421 utvisades judarna i Österrike.
År 1492 förklarade Spaniens kungapar att alla judar som inte lämnade landet skulle avrättas. Omkring 200 000 judar vars förfäder bott i landet i hundratals år tvingades att fly.
Pogromerna i Tsar-ryssland och i Östeuropa i slutet på 1800-talet ledde till att hundratusentals judar flydde från dessa ofta religiöst och nationalistiskt motiverade judeförföljelser.
I slutet av 1800-talet pågick Dreyfusaffären i Frankrike, en politisk rättsskandal där den judiske officeren Alfred Dreyfus dömdes till livstids deportation till Djävulsön för högförräderi. Den judiske officeren fick senare upprättelse och anklagelsen mot honom avslöjades som ett justitiemord. Under processen, som bevakades av journalisten Theodor Herzl, krävde franska antisemiter att alla judiska officerare skulle tvingas bort från armén och senare att alla judar skulle utvisas ur Frankrike. Dreyfusaffären väckte stor internationell uppmärksamhet och affären ledde till att Theodor Herzl insåg att den europeiska antisemitismens aldrig blir bättre, vilket bidrog till att han skrev boken ”Der Judenstaat” och tog initiativ till Första sionistkongressen, som uttalade målet att bilda en judisk stat.
Förintelsen var historiens mest omfattande folkmord där omkring sex miljoner judar dödades av Nazi-tyskland under perioden kring andra världskriget. Folkmordet skedde genom att identifiera och segregera judarna, för att sedan samla ihop dem i ghetton på ockuperad mark och deportera dem till koncentrations- och förintelseläger där de utrotades genom ett systematiskt mördande.