80 år sedan 7000 danska judar räddades

Räddningsaktionen som i oktober 1943 räddade större delen av Danmarks drygt 7000 judar undan Förintelsen ledde till att den danska motståndsrörelsen, det danska folket och den danske kungen var bland de första som fick utmärkelsen ”Rättfärdiga bland folken” av Israels officiella Förintelsemuseum Yad Vashem.

Omkring 7000 danska judar räddades från nazisternas koncentrationsläger genom att fly över Öresund till det neutrala Sverige. Foto: Commons wikimedia

Ibörjan av oktober i år är det 80 år sedan omkring 7000 danska judar räddades från nazisternas koncentrationsläger genom att fly över Öresund till det neutrala Sverige.

Av Danmarks judar blev mindre än en procent, offer för nazisternas folkmord, vilket gör landet till ett av få undantag i den fruktansvärda Förintelse-historien.

År 1963 började Israels minnesplats och Förintelsemuseum Yad Vashem att ge utmärkelsen ”Rättfärdiga bland folken” till de icke-judar som räddade judar under Förintelsen och bland de alla första som fick denna utmärkelse var den danska motståndsrörelsen, det danska folket och den danske kungen. 

Raoul Wallenberg blev sedan nummer 31 bland de drygt 28 000 som idag har fått utmärkelsen.

Orna Keren-Carmel, historiker vid Hebrew University i Jerusalem, har i sin forskning fokuserat på det moderna Skandinaviens förhållande till Förintelsen och till staten Israel åren efter andra världskriget.

Hennes doktorsexamen vid Aarhus Universitet i Danmark fokuserar på räddningen av de danska judarna och hur det har skildrats i israelisk historia.

Tydligt ställningstagande

Orna Keren-Carmel konstaterar att alla de nordiska länderna – i varierande grad – försökte rädda sin judiska befolkning.

– Danmark är kanske det mest intressanta exemplet. Danskarnas tydliga ställningstagande gjorde att tyskarna blundade för räddningsaktionen i oktober 1943. Det var viktigare för dem med goda relationer med Danmark än att fullborda Förintelsen av de danska judarna, säger hon och pekar på betydelsen av hur stater och myndigheter engagerar sig i humanitära kriser.

– De danska myndigheterna sade: ”Vi vill inte att vår judiska befolkning ska råka illa ut.” De svenska myndigheterna erbjöd norska judar som överlevde, samt judar i Danmark och Finland, att komma till Sverige för att de skulle kunna bli räddade.

Det var beslut ovanifrån som möjliggjorde dessa extraordinära räddningsinsatser under kriget. Danskarnas tydliga ställningstagande gjorde att tyskarna blundade för räddningsaktionen i oktober 1943.

Statlig radio varnade

Your Content Goes HereNär Sverige insåg att de danska judarna skulle deporteras, gick Sveriges regering ut i en sändning via Sveriges Radio den 2 oktober klockan sex på morgonen. Där varnade Sverige Nazi-tyskland för konsekvenser om judarna skulle deporteras och budskapet var också att alla danska judar var välkomna till Sverige.

– När även BBC rapporterade om Sveriges officiella uttalanden den 3 oktober gjorde det ett stort intryck utöver världen, säger Orna Keren-Carmel,

I många ockuperade länder i Östeuropa dödades uppemot 90 procent av den judiska befolkningen. Även i Belgien, Nederländerna och Norge sändes en stor del av judarna till Auschwitz.

Av de 773 norska judar som sändes till Polen och Tyskland överlevde endast 38 av dem, vilket innebär att 35 procent av den norsk-judiska befolkningen – som bestod av ca 2 100 personer – mördades.