Miljoner kristna ber för Israel

Den 7–28 maj bad och fastade flera miljoner kristna för Israel utifrån Jesaja 62:6, ”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna”.

Miljoner människor bad den 28 maj för Israels frälsning/räddning. Foto: James Emery

Messias inom judendomen är frälsaren och befriaren, det judiska folkets framtida återlösare, en framtida judisk kung från Davids linje, som förväntas leda det judiska folket under den messianska tidsåldern och den kommande världen.

Ortodoxa judar hävdar dessutom att Messias kommer att härstamma via sin far från kung David. och kommer att samla judarna tillbaka till Israels land, inleda en era av fred och bygga det tredje templet.

Tankarna om en judisk Messias finns speciellt i bibelböckerna Jesaja och Jeremia, som skrevs innan den babyloniska fångenskapen, samt Hesekiel och Daniel.

Den grekiske kungen Antiochos IV:s brutala regim på 200talet f.Kr. ledde till förnyade messianska förväntningar, vilket var förutsagt i Daniels bok. 

Professor Lester L. Grabbe, på University of Hull, England, talar om att både kristna och judar också hänvisade till Daniels bok under det första århundradet, som en förutsägelse av den nära förestående sluttiden. 

Miljoner bedjare

Den kristna församlingen började som en judisk rörelse där det Jesus lärde var självklart inom judendomen. Det som skilde var deras tro på Jesus som den uppståndne Messias. Enligt Larry Hurtado, professor vid University of Edinburgh, var Jesus-rörelsens Messias-tro ”inte ett avsteg från… judisk messianism, utan istället ett distinkt uttryck inom en brokig mängd judiska messianska förhoppningar.”

Under perioden 7–28 maj 2023 engagerade sig flera miljoner kristna att i bön för Israel under minst 1 timme om dagen, i 21 dagar för att i bön hänvisa till Guds frälsningslöften och planer för Jerusalem och Israel. Bönesatsningen är ett samarbete mellan flera tusen pastorer och böneledare –för att mobilisera miljoner troende att delta i en global fasta och bön för att Herrens syften för Israel ska fullbordas. Målet är att på sikt resa upp 100 miljoner förebedjare för Israel enligt Guds löften i Jesaja 62:6–7 ”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.”