Den romerske generalen Titus kuvade det judiska folket och förstörde templet i Jerusalem år 70 e.Kr. Några decennier efter Jerusalems förstöring ville den romerske kejsaren Hadrianus göra Jerusalem till en romersk metropol och förbjöd alla judiska traditioner. Många judar gjorde då uppror under ledning av Bar Kokhba.

År 135 kuvades upproret slutgiltigt och Hadrianus beslutade att utplåna judarna och deras religion. Han sålde alla judiska fångar till slaveri, förbjöd undervisningen i Torah, döpte om provinsen till Syria Palaestina och ersatte synagogor med romerska tempel.

Hadrianus ansträngningar bidrog till att det judiska folket inte fick tillbaka kontrollen över sitt hemland på över 1800 år.
FN:s delningsplan 1947 slog fast att det Brittiska palestina-mandatet skulle delas i en judisk och en arabisk stat, vilket förkastades av araberna. När staten Israel i enlighet med detta FN-beslut utropades 1948 intog Egypten Gaza medan Jordanien ockuperade Judéen och Samarien, det som i dag kallas Västbanken. Fram till sexdagarskriget 1967 fanns det inga starka internationella krav på en palestinsk stat.
När Jerusalems stormufti Amin al-Husseini år 1948 utropade ett självständigt Palestina på Gaza annullerades det av Egypten, medan Transjordaniens kung Abdullah I gav sig själv namnet ”kung av arabiska Palestina” och annekterade Västbanken.

Kung Abdullah mördades av anhängare till Jerusalems stormufti Amin al-Husseini i juli 1951 när han besökte Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Efter sexdagarskriget har den palestinska rörelsen med massivt stöd från världssamfundet etablerat sig på Västbanken och Gaza.
Först 1988 avstod Jordanien från alla krav på Västbanken, samma år som den Palestinska befrielseorganisationen PLO utropade den arabiska staten Palestinas självständighet. Staten erkändes omgående av arabvärlden och av Sovjets kommunistiska lydstater. (Inget västeuropeiskt land förutom Sverige och Island har än så länge erkänt staten Palestina).

Israel drog sig tillbaka från Gaza och delar av Västbanken år 2005. Hamas på Gaza och palestinska myndigheternas regeringsparti Fata på Västbanken ligger sedan 2008 i konflikt med varandra och president Mahmoud Abbas har i dag ingen politisk kontroll över Gaza. Inga fria val har hållits på de palestinska områdena sedan 2006.